Yogastillinger med dyrenavne

Alle dyr har en særlig egenskab som vi mennesker ofte kan drage lære af.

Yogastillinger med dyrenavne refererer til dyrenes evne og stillingerne kan hjælpe os til at få forbindelse til vores sjæl, en forbindelse vi ofte undertrykke i vores travle liv.

Næste gang du skal udføre en yogaøvelse med et dyrenavn, så prøv at forestille dig, hvordan det føles at være dyret. Prøv at forestille dig hvor dyret lever, hvordan dens krop bevæger sig, hvordan det spiser, og hvordan det leger.

Cobraen

Cobraen bevæger sig med sin mave på jorden, og det kræver derfor mange kræfter for cobraen at strække sig op og få et overblik. Det kan sammenlignes med hvordan vi – ofte fortravlede – mennesker er nødt til at gøre en indsats for at række ud efter højere mål. Det kræver tro og mod at hæve sig over den materielle verden og ind i den ukendte åndelige verden. Når først overkroppen er løftet over jorden i cobra-stillingen, må vi acceptere, hvad det er, vi ser fra den nye vinkel. Den nederste del af ryggen er bevidst afslappet mens øjnene forblive fokuseret på himlen.

Cobraens er af natur glubsk. Den rejser sig pludseligt og med dødbringende kraft, på samme måde som naturens kræfter. En anden af cobraens gaver er dens evne til at smide sin hud. Det er denne afgivelse af hud, der gør det muligt for cobraen til stadighed at forny sig.

Selve ​​livet indebærer hyppige skift og forandring. Hvordan har du det med forandring og transformation? Hvordan har du det med døden? Mange mennesker er bange for at dø, en frygt der kan forhindrer os i at leve fult ud. Cobraen inspirerer os til at se de muligheder, der ligger i enhver situation, acceptere de udfordringer vi stå over for, og omfavne alle faser af livet.

Duen

Duen er kendt for at puste sit bryst op i stolthed. Duer har en unik evne til at finde hjem fra en afsides beliggenhed. Brevduer symboliserer sikkerhed og tillid i udfordrende situationer. De repræsenterer en følelse af sikkerhed og tryghed, der giver en positiv følelse af stolthed over, hvem vi virkelig er.

Er du en stolt person, og hvis ja, på hvilken måde? Er din stolthed begrundet i resultater eller i at overvinde udfordrende omstændigheder? Er din stolthed ego-relateret? For nogle af os, er stolthed en maske, der skjuler følelser af inkompetence, lavt selvværd eller uværdighed. Har du det godt med dig selv? Udfør duestillingen og udnyt den glæde og styrke det giver dig at arbejde dig ind i stillingen – det kan hjælpe dig med at udvikle tillid og sikkerhed.

Ørnen

Ørnens størst gave/evne er dens overlegne syn. Klarsynet kan direkte overføres til den koncentration vi udvikler i yoga. Klarsyn eksisterer, når sindet er fokuseret og roligt. Når vi øver balancen som vi gør i ørnestillingen hjælpes koncentrationen af øjnenes fokusering på ét punkt.

Udfordringen i ørnestillingen er at tviste  arme og ben mens du balancerer på ét ben. Dette kan være yderst svært i starten, men efterhånden bliver vi mere fleksible og stærke. Jo længere vi kommer ind i stillingen, jo tydeligere bliver formålet. Ligesom ørnen kan få øje på en mus på hundredevis  meters afstand, kan ørnestillingen hjælper os til at se, hvad der er vigtigt i livet. Stillingen hjælper os til at sprede vores metaforiske vinger, formidle en følelse af lethed og en frihed fra forhindringer.

Duen, ørnen og cobraen er blot eksempler på yogastillinger med dyrenavne. Blandt andre kan nævnes hunden, delfinen, svanen og kamelen. Prøv selv med din fantasi om du kan sætte dig i dyrenes sted og forstille dig hvad der ligger til grund til hvorfor disse dyr har lagt navn til netop disse yogastillinger- det er slet ikke så svært…